Μεγάλη εκδήλωση για το χαράτσι στη Θέρμη.

Η παράνομη παρακράτηση ποσών από τη ΔΕΗ που εμφανίζεται στους πρόσφατους λογαριασμούς καθιστούν αναγκαία μια συγκέντρωση. Η EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ καλεί σε ανοιχτή συγκέντρωση την

Τετάρτη 6/6, 20:00 μμ στην Πλατεία Παραμάνα της Θέρμης

με θέμα:

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ για το ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ και ΠΕΡΑΠΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Θα υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις  βάσει των δεδομένων των πρόσφατων λογαριασμών της ΔΕΗ.
  • Θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση για τις δυνατότητες νομικής αντιμετώπισης από νομικούς που έχουν ενδελεχώς εργαστεί στο ζήτημα
  • Θα συναποφασίσουμε για τις παραπέρα ενέργειες μας.
Advertisements